Logo Blue Turtle
nederlands francais english

strategie       verkoop & marketing       communicatie       de praktijk       contact

home > communicatie > public affairs

communicatie_PR_public affairs

>> Hoe we te werk gaan

>> Externe communicatie

>> Interne communicatie

>> Crisiscommunicatie

>> Public affairs

>> Voorstelling

>> Contact

 

Communicatie titel
 

Geen enkel bedrijf, geen enkele organisatie opereert in het luchtledige. Iedereen hoort zich te houden aan wetten en regels, opgelegd door de maatschappij. Maar in de samenleving zijn allerlei belangengroepen aan het werk (vak- en consumentenbonden, politieke partijen, leefmilieu-organisaties, enz...) die de wetgeving proberen te beïnvloeden en naar hun hand te zetten. Een bedrijf of een bedrijfssector hoort die discussie van nabij te volgen en moet er voor zorgen zélf ook gehoord te worden, op het regionale, federale en steeds meer ook op het Europese niveau. Politici informeren en liefst ook overtuigen is van levensbelang. Blue Turtle Business Partners kan u daarbij helpen met aangepaste communicatiemiddelen, maar ook door in uw naam te gaan lobbyen en de juiste mensen te ontmoeten.

Blue Turtle geeft u een stem en zorgt dat u op zijn minst gehoord wordt!

Home | Site-map | Disclaimer | Privacy